• Forespørsler på e-post vil bli besvart så snart som mulig
  • Frakt med PayPal-betaling samme arbeidsdag. Senest neste virkedag
  • +49 176 10704841
  • Forespørsler på e-post vil bli besvart så snart som mulig
  • Frakt med PayPal-betaling samme arbeidsdag. Senest neste virkedag
  • +49 176 10704841

Kast elektroniske enheter på en miljøvennlig måte!

I henhold til det europeiske WEEE-direktivet må elektriske og elektroniske enheter ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Som forbruker er du i henhold til ElektroG forpliktet til å returnere elektrisk og elektronisk utstyr ved slutten av levetiden gratis til de offentlige innsamlingsstedene som er opprettet for dette formålet eller til salgsstedet. Detaljer er regulert av den respektive statlige lov. Symbolet på produktet, bruksanvisningen eller emballasjen refererer til disse bestemmelsene. Med denne typen resirkulering av gamle enheter gir du et viktig bidrag til beskyttelsen av miljøet vårt.