• E-postförfrågningar kommer att besvaras så snart som möjligt
 • Frakt med PayPal-betalning samma arbetsdag. Senast nästa arbetsdag
 • +49 176 10704841
 • E-postförfrågningar kommer att besvaras så snart som möjligt
 • Frakt med PayPal-betalning samma arbetsdag. Senast nästa arbetsdag
 • +49 176 10704841

Här visar jag dig installationen av skärmuppsättningen 10015

Innan du börjar installera din nya PinLED-skärmuppsättning, kontrollera innehållet i förpackningen.

 1. Det nya PinLED-skärmkontrollkortet.
 2. Fyra alfanumeriska 7-siffriga skärmar.
 3. En kredit- / matchdisplay.
 4. Fem bandkablar.
 5. Dessa instruktioner.

Om du har några frågor om konverteringen till den nya PinLED-skärmen kan du kontakta mig på support@pinled.de. Jag kommer då att kontakta dig för att lösa eventuella problem.

Om du följer följande punkter kommer du att kunna omvandla snabbt och säkert.

 • Dra ut nätkontakten.
 • Ta bort glaset från huvuddelen och placera det på en säker plats (risk för brott).
 • Koppla bort kabelanslutningarna till de gamla skärmarna.
 • Ta bort gamla skärmar.
 • Ta bort det gamla skärmkontrollkortet.
 • Sätt i ett nytt PinLED-styrkort.
 • Sätt PinLED-skärmarna på plats.
 • Anslut bandkabeln. Var uppmärksam på stift 1 (röd tråd). Den röda kabeln måste peka mot stift 1 på skärmarna och på PinLED-styrkortet.
 • Anslut pluggen igen till PinLED-styrkortet. Du kan inte blanda ihop pluggar eftersom de är kodade. Var uppmärksam på bandkabelns röda tråd.
 • Ta bort högspänningssäkringar! (Beroende på strömförsörjningskortets version finns det en eller två säkringar!) Detta är bara en ren försiktighetsåtgärd för att skydda LED-skärmkortet (skärmen fungerar också normalt med inbyggda säkringar). Eftersom högspänningen i flippmaskinen inte längre krävs efter konvertering till PinLED-skärmarna kan den stängas av genom att ta bort säkringarna.
 • Sätt tillbaka glaset på huvuddelen.
 • Anslut strömkontakten.
 • Slå på enheten och stäng av dig ...