• E-postförfrågningar kommer att besvaras så snart som möjligt
  • Frakt med PayPal-betalning samma arbetsdag. Senast nästa arbetsdag
  • +49 176 10704841
  • E-postförfrågningar kommer att besvaras så snart som möjligt
  • Frakt med PayPal-betalning samma arbetsdag. Senast nästa arbetsdag
  • +49 176 10704841

Kassera elektronisk utrustning på ett miljövänligt sätt !

Enligt det europeiska WEEE-direktivet får elektriska och elektroniska apparater inte slängas med hushållsavfallet. Som konsument är du enligt ElektroG skyldig att returnera elektriska och elektroniska apparater vid slutet av deras livslängd kostnadsfritt till de offentliga insamlingsställen som inrättats för detta ändamål eller till försäljningsstället. Detaljer regleras av respektive delstatslag. Symbolen på produkten, bruksanvisningen eller förpackningen hänvisar till dessa bestämmelser. Med denna typ av återvinning av gamla apparater gör du ett viktigt bidrag till skyddet av vår miljö.