• E-postförfrågningar kommer att besvaras så snart som möjligt
  • Frakt med PayPal-betalning samma arbetsdag. Senast nästa arbetsdag
  • +49 176 10704841
  • E-postförfrågningar kommer att besvaras så snart som möjligt
  • Frakt med PayPal-betalning samma arbetsdag. Senast nästa arbetsdag
  • +49 176 10704841

WPC 95 -Driver-kort

Fråga: Jag har installerat ett nytt PinLED WPC 95 -drivrutin i min flipperspel. Efter tändningen tänds lampraden 1 kontinuerligt. Radföraren T9 är kortsluten.

Svar: De tre pluggarna J124, J125 och J126 ligger mycket nära den nedre högra fästskruven. Den första kontakten för kontaktdon J126 kortsluts till marken av monteringsfästet nedanför.

En plastbricka medföljer kretskortet. Detta placeras mellan kortet och fästet och säkerställer att det finns tillräckligt med utrymme för att förhindra kortslutning.

De tre pluggarna J124, J125 och J126 är för nära fästpunkten.

Vid denna tidpunkt placerar du plastbrickan mellan kretskortet och fästet.