• Forespørsler på e-post vil bli besvart så snart som mulig
  • Frakt med PayPal-betaling samme arbeidsdag. Senest neste virkedag
  • +49 176 10704841
  • Forespørsler på e-post vil bli besvart så snart som mulig
  • Frakt med PayPal-betaling samme arbeidsdag. Senest neste virkedag
  • +49 176 10704841

WPC 95 Driver Board

Spørsmål: Jeg har installert et nytt PinLED WPC 95 driverkort i min flipperspill. Etter at du har slått på, lyser raden med lamper 1 kontinuerlig. Rekkeføreren T9 er kortsluttet.

Svar: De tre pluggene J124, J125 og J126 er veldig nær festeskruen nederst til høyre. Den første kontakten til kontakten J126 kortsluttes til bakken av festebraketten under.

En vaskemaskin av plast følger med kretskortet. Dette plasseres mellom brettet og monteringsbraketten og sikrer at det er nok plass til å forhindre kortslutning.

De tre pluggene J124, J125 og J126 er for nær festepunktet.

På dette tidspunktet plasserer du plastskiven mellom kretskortet og festebraketten.