• Forespørsler på e-post vil bli besvart så snart som mulig
 • Frakt med PayPal-betaling samme arbeidsdag. Senest neste virkedag
 • Forespørsler på e-post vil bli besvart så snart som mulig
 • Frakt med PayPal-betaling samme arbeidsdag. Senest neste virkedag

Fra 1. oktober 2021 vil nye regler gjelde som påvirker merverdiavgiften i alle EU -land

På grunn av EU -omsetningsavgiftsreformen som ble innført 1. juli 2021, gjelder omsetningsavgiften i det respektive destinasjonslandet for detaljister hvis det årlige netto salgsvolumet av EUs utenlandske salg overstiger € 10.000.

 • Alle priser på produktene mine som vises i butikken inkluderer tysk moms på 19%.
 • For leveranser til andre EU -land gjelder gjeldende momssatser for det respektive leveringslandet fra 1. oktober 2021. Det er derfor de endelige prisene avviker fra prisene mine som vises i butikken (de er litt høyere).
 • Nettoprisen er den samme for alle kunder, uavhengig av hvilket land (EU eller ikke-EU) bestillingen kommer fra.
 • Prisene for handelsmenn med et gyldig skatte -ID -nummer som bestiller fra andre EU -land forblir upåvirket, ettersom disse kundene bare betaler nettoprisene.

Her er et eksempel på WPC CPU -brettet for Bally / Williams flipperspillmaskiner

Pris i € uten mva (nettopris)

 • 126,01 €

Pris i € inkludert mva (bruttopris)

 • 149,95 € (for Tyskland inkl. 19% moms)
 • 151,21 € (for Frankrike inkl. 20% moms)
 • 151,21 € (for Østerrike inkl. 20% moms)
 • 152,47 € (for Belgia inkl. 21% moms)
 • 152,47 € (for Nederland inkl. 21% moms)
 • 153.73 € (for Italia inkl. 22% moms)
 • 156,25 € (for Finland inkl. 24% moms)
 • 157,51 € (for Danmark inkl. 25% moms)
 • 157,51 € (for Sverige inkl. 25% moms)